Leendő első osztályosok szülői tájékoztatója

Ezúton értesítjük a leendő első osztályosok szüleit, hogy 2014. február 28.-án 16.30óraikezdettel szülői tájékoztatót tartunk, melynek keretében megismerkedhetnek a II. János Pál PápaKatolikus Óvoda és Általános Iskolában folyó munkánkkal, iskolánk lelkiségével és az itt tanulni szándékozó gyerekekkel szemben támasztott követelményekkel.

A helyszín: Bátonyterenye (Kisterenye) Zrínyi út 1. Szent Salamon terme.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

                                              

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola a leendő első osztályos gyermekek számára nyílt napot és játszóházat szervez.

Nyílt nap időpontjai:

2014.03.04. (kedd)          4. osztály

1. óra    magyar                Ráduly Krisztina

2. óra    matematika       Lőrincz Józsefné

 

2014.03.06 (csütörtök)  1. osztály

1. óra    matematika       Budainé Czene Magdolna

2. óra    magyar                Gulyás Teréz

MÁTRAMINDSZENTI TAGINTÉZMÉNY:  

 

  2014.03.26.  nyílt nap az első osztályban, szülőt, ovist szeretettel várunk!

 

Játszóház időpontjai:

2014.03.20. (csütörtök) 16.00     Sport-foglalkozás

2014.03.26. (szerda)       16.00     Kézműves foglalkozás

 

Szeretettel várunk minden iskolánk iránt érdeklődő szülőt és gyermeket!

 

2014.03.12-én (szerdán) Gergely-járást tartunk a környék óvodáiba iskolánk 4. osztályos tanulóival.

Felkészítő pedagógusok: Ráduly Krisztina, Lőrincz Józsefné

 

Személyes elbeszélgetések az óvodásokkal és szüleikkel a székhely intézményben:

                2014. 04.10. (csütörtök)   14.00                                                 

   2014. 04.14. (hétfő)         14.00

 

Beiratkozás mindkét intézményben:

 

2014.04.28. (hétfő)    8.00-18.00

2014.04.29. (kedd)     8.00-18.00

2014.04.30. (szerda)  8.00-18.00

 

  Horváthné Tajti Ágnes igazgató

 


Az ovisok és a  diákok felvételének illetve átvételének szabályai

A köznevelési törvény biztosítja az intézményválasztás szabadságát, ennek megfelelően a világnézetileg vagy vallási tekintetben elkötelezett intézményt a szülő, illetőleg a szülő és a tanuló választhatja ki.

A Magyar Katolikus Egyház – a hatályos jogszabályok alapján – érvényesíti közoktatási intézményeiben a szülők/gyermekek/tanulók vallási elkötelezettségének és meggyőződésének megismeréséhez fűződő jogát az óvodai/iskolai felvételnél.

A katolikus közoktatási intézmények fenntartói elvárják intézményeiktől, hogy felvételi tájékoztatójukban tegyék közzé az óvodai/iskolai felvételnél alkalmazott eljárásokat, amelyekkel meggyőződnek arról, hogy az intézménybe jelentkező gyermek/tanuló megfelel az egyház vallási elvárásainak. Ennek eljárásai lehetnek pl. keresztelési, elsőáldozási, bérmálási igazolás, plébánosi ajánlás, személyes elbeszélgetés (szülővel és/vagy tanulóval), imák, bibliai történetek ismeretének ellenőrzése szóban és/vagy írásban.

A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskoláztatásunkat nem köti körzethatár. A tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés ellen az iskola- fenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola igazgatójához kell benyújtani az elutasítás kézhezvétele után 8 napon belül. A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai programját, és eltökéltek legyenek annak megvalósítására. Az első évfolyamra jelentkezők esetében a szülőkkel beszélgetve, a gyerekekkel játékosan ismerkedünk. A második évfolyamtól felfelé a felvételnél tanulmányi szempontok is érvényesíthetők. Plébánosi (lelkészi) ajánlás kérhető.

A felvétel rendje iskolaszerkezeti típusok szerint

Általános iskola

Az áltanos követelményeket kiegészítő szempontok az első évfolyamon:

·         iskolaérettség írásos igazolása

·         idősebb testvér már az iskola tanulója

·         egyházközösséghez tartozás.

A felvételt a Kormányhivatal által meghirdetett módon és időben kell kérni iskolánkban a szülő és gyermek együttes megjelenésével.

Átvétel más intézményből

A tanulók felvételéről az igazgató az ügyben érdekelt osztályfőnök véleményének ismeretében dönt. A felvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételt, hitéletet és a tanuló vagy családja életkörülményeit, életsorsát mérlegeljük. A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát/vizsgákat írhat elő.

A gyermekek óvodai felvétele

·         Az óvoda három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig, legfeljebb nyolc éves korig nevelő intézmény.

·         Az óvodai felvétel jelentkezés és a családokkal való ismerkedés alapján történik. A jelentkezés időpontjáról tájékoztatjuk a szülőket plakátokon, óvodai hirdető táblákon, valamint a településeken helyben szokásos módokon is, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.

Az óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba történik. Beiratkozáskor a szülők bemutatják személyi igazolványukat, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, valamint gyermekük egészségügyi könyvét. A szülők a jelentkezési lap kitöltésével kérhetik gyermekük óvodai felvételét. Az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról a szülőt írásban értesíti az óvoda vezetője.

Az óvodába az a gyermek vehető fel, aki a harmadik életévét betöltötte, amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy-és szobatiszta. A gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik az előjelentkezés alapján.

Az óvoda a városból és a környező településekről is fogad növendékeket. Nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket a II. János Pál Pápa Katolikus óvoda és Általános Iskola Angyalkert Katolikus Óvoda tagintézménybe kívánják járatni.

 
 • dscf0880.jpg
 • dscf0895.jpg
 • dscf0937.jpg
 • dscf0941.jpg
 • dscf0971.jpg
 • dscf0977.jpg
 • dscf1021.jpg
 • dscf1027.jpg
 • dscf1036.jpg
 • dscf1048.jpg
 • dscf1068.jpg
 • dscf1085.jpg
 • dscf1149.jpg
 • dscf1166.jpg
 • img_5488.jpg
© 2017 II.János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola

II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola | 3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 1 | Tel: 32/418-082 | E-mail: titkarsag.bterenye@ekif-vac.hu | OM: 201509 

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Részletes információ a sütikről Elfogadom