2018. szeptember 6.

Tanévnyitó szent mise

Óvodánk tanévnyitó szent miséjére 2018. szeptember 6-án, délután került sor, a kisterenyei templomban. A mise előtt már gyülekeztek az ünneplőruhás óvodásaink és szüleik, mindenki megkereste csoporttársait, óvónénijeit, hogy a megszokott óvodai légkörben, közösen köszönthessük az új, 2018/2019-es tanévet.
A szent misét Moys Gábor Atya celebrálta, aki áldását adta kis óvodásainkra; kedvességre, szelídségre bíztatta őket; élményekkel, játékos tapasztalatszerzésben gazdag új tanévet kívánt mind a gyermekeknek, mind az óvoda dolgozóinak.
A misén Boncza-Zsizsik Cecília kántornő kísérte énekeinket, gyönyörű énekhangjával és orgonakísérettel. A gyermekek örömmel énekelték az egyházi énekeket, a templom zengett a „gyermekkórus” hangjától.
A misén szinte minden óvodásunk jelen volt, akik mindvégig aktív résztvevők voltak, figyelmük végig kitartott.
 

Völgyi Anita
óvodapedagógus

 
 
 

Tanévzáró szent mise

Tanévzáró szent mise keretében a kisterenyei Szent István templomban adtunk hálát, mondtunk köszönetet a jó Istennek az idei tanévért. Az ünnepi misét Moys Gábor atya celebrálta. 

„A nagy idő elérkezett,
búcsúznak a hatévesek!
Búcsúznak az óvodától,
mint fészkétől fecsketábor-"
Bizony, bizony ez a nap is elérkezett, amikor ünnepélyes tanévzáró keretében elbúcsúztunk az iskolába készülő nagycsoportosainktól a „NYUSZISOKTÓL”
A nagy napot sok előkészület előzte meg. Gyerekek, szülők nagy izgalommal várták. A szép ünnepélyre az Ady Endre Művelődési Központ színpadi termében került sor.
A köszöntő gondolatok és közös ima után a kiscsoportosok, majd a középsősök mutatták be, milyen sokat ügyesedtek, okosodtak az év során.
Nagycsoportosaink „Vásáros játékot” mutattak be, mondókákkal, énekekkel, tánccal tarkítva. A szerephez szép jelmezeket és díszletet készítettünk.
Az ünnepély végén az iskolába készülők búcsúversekkel köszöntek el társaiktól, az óvodától és tőlünk óvónéniktől. Gábor Atya áldásban részesítette őket, majd közös imával zártuk az évet.
ISTEN ÁLDJON BENNETEKET!
Molnárné Jakab Mária
tagintézmény-vezető
 

A képre kattintva további képek a galériában

 
 
 
 
 
 
 

A II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola szeretettel várja leendő óvodásait a 2018-2019. nevelési évben

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az óvodai beiratkozásra

2018. április 11. 12. 13-án (szerda – csütörtök - péntek)

8.00–12.00-ig és 13.00–16.00-ig

kerül sor.

Helyszín: Angyalkert Katolikus Óvoda Tagintézmény

Bátonyterenye,Váci Mihály út 5/a

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011 évi CXC tv rendelkezése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 napjáig a 3. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően legalább napi 4 órábanóvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ez a kötelezettség azon gyerekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-ig születtek. A szülő az óvodai nevelésben való részvételre, jogszabály alapján kötelezett gyermekét, köteles beíratni.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

- Jelentkezési lap(nyomtatvány az óvodában a beiratkozáskor kitölthető)

- Plébániai, lelkészi ajánlás

- Gyermek nevére kiállított

- Születési anyakönyvi kivonat

- Lakcímkártya

- TAJ kártyája

- oltási kiskönyv

- Keresztlevél (ha van)

 

- A szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

- nem magyar állampolgárságú szülők /gyermekek esetén tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumokat

 

Az óvodai felvétel jelentkezés és a családokkal való ismerkedés alapján történik. A személyes elbeszélgetés időpontjáról a beiratkozáson kapnak tájékoztatást.

Döntés, jogorvoslat:

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 21 napon belül az intézmény vezetője hoz döntést. A vezetői döntésről a szülő írásban értesítést kap.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 napos határidőn belül a szülők a II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Igazgatójának (3078, Bátonyterenye, Zrínyi út 1) címzett, érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be. Ebben az esetben a fenntartó hoz másodfokú döntést.

Felmentés az óvodába járás kötelezettsége alól:

 • A 2018-2019. nevelési évre a kötelező óvodába járás alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt. A felmentéssel kapcsolatos döntési hatáskör az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fenntartóját (EKIF) illeti.
 • Az eljárás a szülő kérelmére indul. A döntéshozó, az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva - az 5. életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

 

Várjuk szeretettel!

Molnárné Jakab Mária

tagintézmény-vezető

 • dscf0880.jpg
 • dscf0895.jpg
 • dscf0937.jpg
 • dscf0941.jpg
 • dscf0971.jpg
 • dscf0977.jpg
 • dscf1021.jpg
 • dscf1027.jpg
 • dscf1036.jpg
 • dscf1048.jpg
 • dscf1068.jpg
 • dscf1085.jpg
 • dscf1149.jpg
 • dscf1166.jpg
 • img_5488.jpg
© 2017 II.János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola

II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola | 3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 1 | Tel: 32/418-082 | E-mail: titkarsag.bterenye@ekif-vac.hu | OM: 201509 

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Részletes információ a sütikről Elfogadom