BEIRATKOZÁS

A II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola szeretettel várja leendő óvodásait a 2016-2017. nevelési évben

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az óvodai beiratkozásra

2016. április 20. 21. 22-én (szerda –csütörtök-péntek)

8.00–12.00-ig és 13.00–16.00-ig

kerül sor.

Helyszín: Angyalkert Katolikus Óvoda Tagintézmény

Bátonyterenye,Váci Mihály út 5/a

 

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

- Jelentkezési lap(nyomtatvány az óvodában a beiratkozáskor kitölthető)

- A gyermek születési anyakönyvi kivonata

- Lakcímkártyája

- TAJ kártyája

- A szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

- Keresztlevél (ha van)

- Plébánosi ajánlás

Az óvodai felvétel jelentkezés és a családokkal való ismerkedés alapján történik. A személyes elbeszélgetés időpontjáról a beiratkozáson kapnak tájékoztatást.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül az intézmény vezetője hoz döntést. A vezetői döntésről a szülő írásban értesítést kap. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 napos határidőn belül a szülők a II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Igazgatójának (3078, Bátonyterenye, Zrínyi út 1) címzett, érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

 

Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjti készület húsvétra

Hamvazószerdán idén, február 10-én veszi kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére készülnek. Hamvazószerdán és a rákövetkező vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg, vagy kis kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következőket mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”.

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát állítja középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását, melynek fontos részét képezik a mindennapi életben tett jócselekedetek. Az irgalmasság rendkívüli szentévében ezt most leginkább az irgalmasság testi és lelki cselekedetei fejezik ki.

2016. január 30-án tartottuk óvodánk Farsangi bálját. Szebbnél szebb jelmezbe öltöztek a gyerekek. Bálunkat a nagycsoportosok keringője nyitotta meg. Ezt követően mindhárom csoportunk kis műsor keretében mutatkozott be, tánccal, énekkel, jelmezüket bemutató versekkel kedveskedtek a közönségnek. A jó hangulatról Csernus Zoltán és társa gondoskodott, a gyermekek vidáman, jókedvűen táncoltak, mulattak. A büfében finom szendvicsek, sütemények, üdítők várták a vendégeket. A szülők adományainak köszönhetően rengeteg zsákbamacska ajándék és tombolatárgy került kisorsolásra a gyermekek nagy örömére. Nagyon jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt a gyermekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel és valamennyi kedves vendégünkkel.

Köszönjük a szülők segítő munkáját, támogatását, adományait, mellyel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez!

Molnárné Jakab Mária

Megkezdődött az új év, óvodás gyermekeink nagy örömmel jöttek újra óvodába, már nagyon várták, hogy ismét együtt lehessenek a barátaikkal. Reggel, amikor megérkeztek mindenki Boldog Új Évet! kívánt a felnőtteknek és társaiknak is. Elmesélte minden kisgyermek, hogy milyen volt otthon a karácsonyfája és, hogy kinek mit hozott a Jézuska, hogyan teltek azotthon töltött napok, karácsony és a szilveszter. Boldogan, vidáman teltek az ünnepek a gyerekek elmondása alapján.

Január 6-án tízórai után megérkezett óvodánkba Gábor Atya két ministráns fiú kíséretében és Vízkereszt ünnepe alkalmából megáldotta,megszentelteóvodánkat, gyermekeinket és a dolgozókat.

Vízkeresztepifánia  az Úr megjelenése,vagy háromkirályokaz egyik legősibb keresztény ünnep,amely Jézus Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásának momentumait kapcsolja egybe.

Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek, és ebből a hívek is hazavihetnek. Egész évben ebből merítenek kereszteléshez és más szertartásokhoz, ahol szenteltvizet használnak. Ezen a napon tömjént is szenteltek. A víz megszenteléséhez kapcsolódik a házszentelés vagy lakásszentelés hagyománya, amikor a lakásokat is megszentelik a szenteltvízzel.Az ajtófélfára ilyenkor felírják az évszámot és a „ChristusMansionemBenedicat” („Krisztus áldja meg e házat!”) kezdőbetűit a következő formában:20 + C + M + B + 16.

Január 6-a vízkereszt, a karácsonyi ünnepkör zárónapja és a farsang kezdőnapja.

farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig,nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, jellemeznek.

Innentől kezdetét vette óvodánkban is a farsangi készülődés, napi téma a farsangi bál,minden gyermek nagy izgalommal tervezgeti, hogy minek öltözik be a bálba, amit 2016. január 30-án tartunk majd a Kossuth Lajos ÁltalánosIskola aulájában ahová mindenki sok szeretettel várunk.

 

Sáfrányné Vass Margit

 

 

 • dscf0880.jpg
 • dscf0895.jpg
 • dscf0937.jpg
 • dscf0941.jpg
 • dscf0971.jpg
 • dscf0977.jpg
 • dscf1021.jpg
 • dscf1027.jpg
 • dscf1036.jpg
 • dscf1048.jpg
 • dscf1068.jpg
 • dscf1085.jpg
 • dscf1149.jpg
 • dscf1166.jpg
 • img_5488.jpg
© 2017 II.János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola

II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola | 3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 1 | Tel: 32/418-082 | E-mail: titkarsag.bterenye@ekif-vac.hu | OM: 201509