Tájékoztatás szülők részére
Jogszabályi kötelezettség a 220/2020 (V.22.) Korm.rend. alapján, hogy:
„1.§ (2) 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét.
A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.”
Iskolánkban az ügyelet ideje alatt a pedagógusok csoportos felzárkóztató foglalkozásokat tartanak az iskola épületében. A mellékelt táblázatok tartalmazzák az egyes évfolyamok tanulói számára meghirdetett és a tanulók számára felajánlott foglalkozások időpontját.
 
1.osztály:
 
KEDD
SZERDA
9:00-9:45
Írás
Írás
10:00-10:45
Olvasás
Olvasás
11:00-11.45
Angol
Matematika
12:00-12:45
Német
Hittan
 
2.osztály:
 
SZERDA
8:00-8:45
Hittan
9:00-10:00
Német
10:00-11:00
Matematika
11:00-12:00
Magyar nyelv és irodalom
12:00-13:00
Angol
 
3.osztály:
 
SZERDA
9:00-9:45
Matematika
10:00-10:45
Angol/Német
11:00-11.45
Hittan
12:00-12:45
Magyar
 
4.osztály:
 
SZERDA
9:00-9:45
Matematika
10:00-10:45
Magyar
11:00-11.45
Angol/Német
12:00-12:45
Környezetismeret
13:00-13:45
Hittan
 
5.osztály:
 
KEDD
SZERDA
8:00-8:45
Történelem
Magyar
9:00-9:45
Angol/Német
Hittan
10:00-10:45
Természetismeret
 
11:00-11.45
Matematika
 
12:00-12:45
 
Informatika
 
6.a.osztály:
 
KEDD
SZERDA
8:00-8:45
Matematika
Informatika
9:00-9:45
Történelem
Magyar
10:00-10:45
Angol/Német
Hittan
11:00-11.45
Természetismeret
 
 
6.b.osztály:
 
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
8:00-8:45
Angol/Német
Magyar
9:00-9:45
Informatika
Természetismeret
10:00-10:45
Matematika
Történelem
11:00-11.45
Hittan
 
12:00-12.45
 
 
 
7.osztály:
 
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
8:00-8:45
Fizika
Biológia
9:00-9:45
Kémia
Magyar
10:00-10:45
Informatika
Földrajz
11:00-11.45
Történelem
Matematika
12:00-12:45
Angol/Német
Hittan
 
8.osztály:
 
KEDD
SZERDA
8:00-8:45
Biológia
Matematika
9:00-9:45
Földrajz
Fizika
10:00-10:45
Magyar
Kémia
11:00-11:45
Angol/Német
Informatika
12:00-12:45
Történelem
Hittan
 
Kérjük, amennyiben gyermeke részt kíván venni a felzárkóztató „órán” 2020. május 29-ig az iskola titkárságának e-mail címén írásban jelezni szíveskedjen:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Néhány tanulónak szaktanári javaslat alapján kifejezetten ajánljuk a foglalkozásokon való részvételt a digitális oktatás során mutatkozó hiányosságok pótlásának céljából. Az ő szüleiket erről írásban értesítjük.
Amennyiben ezekre a napokra étkezést és egész napos ügyeletet is igényelnének, szintén jelezzék felénk írásban!
   Bátonyterenye, 2020.05.26.
Iskolavezetés

Tisztelt Szülő!
Jogszabályi kötelezettség a 220/2020 (V.22.) Korm.rend. alapján, hogy:
„1.§ (2) 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét.
2020. június 2-26-ig iskolánkban is megszervezzük az intézményünkbe járó gyermekek felügyeletét, azok számára, akinek szülője ezt igényli. Az ügyelet időtartama 8-16 óra. Kérjük a szülőket, hogy az ügyeletre vonatkozó igényüket 2020. május 28-ig írásban jelezzék a titkárság e-mail címére:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Intézményünkben az étkezést a tanév folyamán érvényes rend szerint biztosítjuk.
Azon felső tagozatos tanulók számára is tudunk ebédelési lehetőséget biztosítani, akik eddig nem ebédeltek iskolánkban, de most étkezést igényelnek az ügyelet ideje alatt. A kedvezmények igénybevételéhez a megfelelő igazolások bemutatása szükséges.
Bátonyterenye, 2020. május 22.
Tisztelettel:
Nagy Piroska
igazgató

A „Teret a Tehetségnek Alapítvány” a 2019/2020-as tanév végén meghirdeti a fennállása óta minden évben kiadott „Az évfolyam legtehetségesebb diákja!” címet.  A díj átadására a tanévzáró ünnepély keretében kerül sor.
Pályázni az tanév során elért eredményekkel lehet, vagyis a versenyeken, rendezvényeken való részvételek számítanak.
Továbbra is meghirdeti:
 „Az alsó tagozat legtehetségesebb sportolója!” illetve „A felső tagozat legtehetségesebb sportolója!” díjakat!
Itt kizárólag a sportban való kimagasló eredmények számítanak egyéniben és csapatban!
Biztatunk minden iskolánkba járó tanulót, hogy pályázzon!
Pályázati kiírás letöltése

 

 

Évfolyam cím pályázati lap letöltése
Alsó évfolyam sportolója pályázati lap letöltése
Felső évfolyam sportolója pályázati lap letöltése

 

Iskolánk közössége minden tanévben programsorozat keretében emlékezik Szent II. János Pál pápára, iskolánk névadójára. A II. János Pál Pápa Napok versenyi és rendezvényei idén a kialakult egészségügyi helyzet miatt elmaradtak. Így honlapunkon keresztül keresünk alkalmat arra, hogy emlékezzünk az ifjúság pápájára születésének 100. évfordulója alkalmából.
Névadónk a Krakkótól nem messze fekvő lengyel kisvárosban, Wadowicében 1920. május 18-án született Karol Wojtyła néven. Szülei mélyen hívő katolikusok voltak, akik szerető gondoskodással vették körül a fiukat. Karol Wojtyla mélyen vallásos volt, a költészet és a színház érdekelte leginkább, az egyetemen irodalmat tanult, színészkedett és rendezett. Egyrészről mély érdeklődést tanúsított a költészet, az irodalom, az emberiség tanulmányozása iránt. Másrészről viszont szerette Istent, így egy napon döntenie kellett. Végül sem író, sem színész, sem professzor nem lett, hanem a papi hivatást választotta.
II. János Pált 1978. október 16-án választották pápává. Pápai tevékenységét végigkísérte a népek és vallások közti egyetértés elősegítése. A béke híve volt, többször felemelte szavát a háborúk ellen. Sohasem tagadta meg gyökereit: lengyel hazája iránti szeretetét, a népi hagyományokban gyökerező Mária-tiszteletet. Nevezték az ifjúság, a hit pápájának és utazó szentatyának is.  Igyekezetét, szavait és gesztusait úgy tűnik, leginkább a fiatalok értették meg. Az ő igazságkeresési vágyuk egybe esett II. János Pál „világjavító” igyekezetével. ,,Sosem csalatkoztam a fiatalokban. A ti kezeteken van az egyház és a világ jövője. Köszönöm, hogy vállaljátok ennek felelősségét” – üzente nekik nem egyszer.
Életútjával jó példa a mai fiatalság és mindannyiunk számára.
II. János Pál pápa szentté avatására 2014. április 27-én, az Isteni irgalmasság vasárnapján került sor.
Születésének centenáriumi ünnepén gondoljunk hálával és imával névadónkra!
Vezetőség

Tisztelt Szülők!
A tantermen kívüli digitális oktatás bevezetése óta eltelt két és fél hét. A tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos tantárgyak esetében a tanulmányok előrehaladásában a tanulók további támogatása szükséges. Ezért bizonyos napokon egyes tantárgyakhoz kapcsolódva Skype-órák, konzultációk keretében nyújtunk segítséget. Ehhez egy Skype-fiók létrehozása szükséges a tanulók részéről. Amennyiben szeretnék ezt a lehetőséget igénybe venni, kérjük, a szaktanárok felé jelezzék Skype-elérhetőségüket.
Az alábbi táblázatban megtekinthetik a felkínált konzultációs lehetőségek időpontjait, melyeken a részvétel nem kötelező.
További információkért keressék az osztályfőnököt és a szaktanárokat!
 
Tantárgyi konzultációk, órák a Skype-on
 
2. osztály
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
 
Magyar és matematika
Lányoknak:
13.00 – 14.00
Fiúknak:
14.00 – 15.00
 
 
Magyar és
matematika
Lányoknak:
13.00 – 14.00
Fiúknak:
14.00 – 15.00
 
4. osztály
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
 
Magyar konzultáció:
10.00 – 11.00
 
Matematika, angol konzultáció:
10.00 – 11.00
 
 
Magyar konzultáció:
18.00 – 19.00
 
Magyar konzultáció:
10.00 – 11.00
 
 
5. osztály
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
 
 
Angol konzultáció:
9.00 – 9.30
Természetismeret konzultáció:
13.00 -14.00
 
 
 
Német konzultáció:
13.00 – 13.30
Magyar nyelv és irodalom konzultáció:
15.00 – 16.00
 
 
6.a osztály
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
 
Természetismeret konzultáció:
11.00 – 12.00
Angol konzultáció:
9.30 – 10. 00
Magyar nyelv és irodalom konzultáció:
12.00 – 13.00
 
 
6.b osztály
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
Német nyelvi óra:
12.40 – 13.25
 
 
Angol konzultáció:
10.30 – 11.00
 
Német nyelvi óra:
8.00 – 8.45
 
 
Természetismeret konzultáció:
11.00 -12.00
 
 
 
 
Magyar nyelv és irodalom konzultáció:
12.00 – 13.00
 
 
 
7. osztály
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
Földrajz és biológia konzultáció:
12.00 – 13.00
Történelem konzultáció:
11.00 – 12.00
Angol konzultáció:
10.00 – 10.30
 
Német konzultáció:
9.30 – 10.00 
 
 
Magyar nyelv és irodalom konzultáció:
15.00 – 16.00
 
 

 

 
8. osztály
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
 
Földrajz és biológia konzultáció:
11.45 – 12.30
Angol konzultáció:
11.00 – 11.30
 
Német konzultáció:
10.00 – 10.30 
 
Történelem és magyar konzultáció:
14.00 – 15.00
 
 
 
Bátonyterenye, 2020. április 3.
Vezetőség

Tájékoztatás a vasárnapi szentmisékről, igeliturgiákról
Módosított járványügyi rendelkezés
 
Kedves Szülők, Gyerekek!
Május 4-től enyhülnek a járványügyi szigorítások. Ennek értelmében a templomainkban tarthatunk nyilvános, a hívek részvételével történő istentiszteleteket, szentmisét, igeliturgiát. Szabadtéri szertartás sehol sem engedélyezett! Viszont eleget kell tennünk megyéspüspök atya és a járványügyi szakemberek előírásainak. Ezek szerint a vasárnapi szertartásokon csak a 65 év alattiak vehetnek részt. A templomban megfelelő távolságot kell tartani egymástól, csak az egy háztartásban lévők lehetnek egymás mellett. Szájmaszk, vagy az azt helyettesítő szájat és orrot egyaránt eltakaró sál, kendő, stb. használata kötelező! A szertartásokon csak kézbeáldozás lehetséges. Perselyezni csak a szertartások végén fogunk, a hívek egy kosárba helyezhetik el adományaikat.
Vasárnaptól a következő időpontokban várom/várjuk a híveket:
 • Nemti templom: szombat 15 óra
 • Bányavárosi kápolna: szombat 16 óra
 • Maconkai templom: vasárnap 8 óra 30
 • Nagybátonyi plébániatemplom: vasárnap 9 óra 30
 • Kisterenyei plébániatemplom: vasárnap 11 óra
A találkozás reményében:
Loborik Attila
plébániaszervező diakónus

Üdvözöllek Benneteket a „HISZEK NEKED” egyesület részéről!

Mi vagyunk azok a pszichológusok és művészet terapeuták, akik már 2017 áprilisától jelen vagyunk az iskoláitokban, ahol a diákok önismereti tréningjeit szervezzük és bonyolítjuk, pedagógus és szülői konzultációkat, illetve pedagógus tréningeket vagy pedagógus akkreditált továbbképzést tartunk.

Nehéz idők járnak, de mi most is szeretettel gondolunk Rátok, és felkészültünk arra, hogy a jelen krízishelyzet idején segíthessünk Nektek. Diákoknak, Pedagógusoknak, Szülőknek!

Elhisszük, hogy most különösen nehéz Nektek. Hívjatok, hogy segíthessünk!

 Szeretettel, Bíró Délia, a HISZEK NEKED EGYESÜLET elnöke és munkatársai.

Az intézményeket elosztottuk a szakemberek között, hogy minél hatékonyabban működhessen ez a segítség, az intézményhez kijelölt szakembert keressétek.

A II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskolához kijelölt szakember

Botás Eszter, pszichológus: 06 30/7876749

ELJÁRÁSREND
A 2020/2021-es tanítási évre történő beiratkozások szervezését- figyelemmel az országos járványügyi helyzetre- az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III.25.) határozata a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.
A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg.
Emellett azonban biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.
A miniszteri határozat alapján az iskolai beiratkozás során az alábbi eljárásrendet követjük:
 
 • Az Oktatási Hivatal 2020. március 31-ig értesítette a kötelező felvételt biztosító iskolák fenntartóit és elérhetővé tette számukra a tankötelezettségüket 2020. szeptember 1-jével megkezdeni köteles gyermekek adatait (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt. 45.§ (8) bek.).
 • 2020. március 20-iga szülők Szándéknyilatkozat leadásával- melyhez kértük a plébánosi ajánlás és a keresztlevél bemutatását - jelezték azon szándékukat, hogy gyermeküket a 2020/2021 tanévre a II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1. osztályába szeretnék beíratni. 2020. március 25-re és 27-re az iskolába csalogató programsorozat keretében hirdettünk meg szülőkkel és gyermekeikkel folytatandó személyes elbeszélgetést, ez a program az időközben kialakult egészségügyi helyzetre tekintettel elmaradt.
 • 2020. április 3-ig kértük azon szülőket, akik Szándéknyilatkozatot adtak le, nyilatkozzanak arról, hogy gyermekük rendelkezik-e a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított Szakértői véleménnyel. Tettük mindezt azért, mert Alapító Okiratunk szerint sajátos nevelés igényű tanuló ellátását sajnos nem tudjuk felvállalni.
 • 2020. április 6-ig írásban elektronikusan értesítjük a szülőt arról, hogy a beadott dokumentumok alapján felvételt nyert-e gyermeke intézményünkbe. Az értesítéshez mellékeljük az alábbi kitöltendő és elektronikus visszaküldendő dokumentumokat:
 • melléklet: Tanulói adatkérő lap
 • melléklet: Étkezési igényfelmérő nyilatkozat
 • melléklet: Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására
(2014. március 15-től hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadó.)
 
 1. melléklet: Adatkezelési tájékoztató
 2. melléklet: Nyilatkozat E-napló hozzáféréshez
 3. melléklet: Köpenyigénylés
(Intézményünkben minden tanuló részére a Házirend előírja a köpeny viselését)
 
 • 2020. április 6 – 24-ig folyamatosan tart beiratkozást intézményünk azon szülők részére, akik azt elektronikus úton tudják megtenni. Azon szülők részére, akiknek az elektronikus beiratkozás nehézségbe ütközik, az iskola – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást.
 • 2020. április 27-ig az általános iskola a gyermek felvételéről írásban értesíti az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

 

 • DSCF6715 (Medium).JPG
 • DSCF6716 (Medium).JPG
 • DSCF6718 (Medium).JPG
 • DSCF6719 (Medium).JPG
 • DSCF6720 (Medium).JPG
 • DSCF6721 (Medium).JPG
 • DSCF6722 (Medium).JPG
 • DSCF6723 (Medium).JPG
 • DSCF6724 (Medium).JPG
 • DSCF6726 (Medium).JPG
 • DSCF6729 (Medium).JPG
© 2017 II.János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola

II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola | 3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 1 | Tel: 32/418-082 | E-mail: titkarsag.bterenye@ekif-vac.hu | OM: 201509 

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.