Üdvözöllek Benneteket a „HISZEK NEKED” egyesület részéről!

Mi vagyunk azok a pszichológusok és művészet terapeuták, akik már 2017 áprilisától jelen vagyunk az iskoláitokban, ahol a diákok önismereti tréningjeit szervezzük és bonyolítjuk, pedagógus és szülői konzultációkat, illetve pedagógus tréningeket vagy pedagógus akkreditált továbbképzést tartunk.

Nehéz idők járnak, de mi most is szeretettel gondolunk Rátok, és felkészültünk arra, hogy a jelen krízishelyzet idején segíthessünk Nektek. Diákoknak, Pedagógusoknak, Szülőknek!

Elhisszük, hogy most különösen nehéz Nektek. Hívjatok, hogy segíthessünk!

 Szeretettel, Bíró Délia, a HISZEK NEKED EGYESÜLET elnöke és munkatársai.

Az intézményeket elosztottuk a szakemberek között, hogy minél hatékonyabban működhessen ez a segítség, az intézményhez kijelölt szakembert keressétek.

A II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskolához kijelölt szakember

Botás Eszter, pszichológus: 06 30/7876749

ELJÁRÁSREND
A 2020/2021-es tanítási évre történő beiratkozások szervezését- figyelemmel az országos járványügyi helyzetre- az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III.25.) határozata a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.
A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg.
Emellett azonban biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.
A miniszteri határozat alapján az iskolai beiratkozás során az alábbi eljárásrendet követjük:
 
 • Az Oktatási Hivatal 2020. március 31-ig értesítette a kötelező felvételt biztosító iskolák fenntartóit és elérhetővé tette számukra a tankötelezettségüket 2020. szeptember 1-jével megkezdeni köteles gyermekek adatait (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt. 45.§ (8) bek.).
 • 2020. március 20-iga szülők Szándéknyilatkozat leadásával- melyhez kértük a plébánosi ajánlás és a keresztlevél bemutatását - jelezték azon szándékukat, hogy gyermeküket a 2020/2021 tanévre a II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1. osztályába szeretnék beíratni. 2020. március 25-re és 27-re az iskolába csalogató programsorozat keretében hirdettünk meg szülőkkel és gyermekeikkel folytatandó személyes elbeszélgetést, ez a program az időközben kialakult egészségügyi helyzetre tekintettel elmaradt.
 • 2020. április 3-ig kértük azon szülőket, akik Szándéknyilatkozatot adtak le, nyilatkozzanak arról, hogy gyermekük rendelkezik-e a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított Szakértői véleménnyel. Tettük mindezt azért, mert Alapító Okiratunk szerint sajátos nevelés igényű tanuló ellátását sajnos nem tudjuk felvállalni.
 • 2020. április 6-ig írásban elektronikusan értesítjük a szülőt arról, hogy a beadott dokumentumok alapján felvételt nyert-e gyermeke intézményünkbe. Az értesítéshez mellékeljük az alábbi kitöltendő és elektronikus visszaküldendő dokumentumokat:
 • melléklet: Tanulói adatkérő lap
 • melléklet: Étkezési igényfelmérő nyilatkozat
 • melléklet: Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására
(2014. március 15-től hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadó.)
 
 1. melléklet: Adatkezelési tájékoztató
 2. melléklet: Nyilatkozat E-napló hozzáféréshez
 3. melléklet: Köpenyigénylés
(Intézményünkben minden tanuló részére a Házirend előírja a köpeny viselését)
 
 • 2020. április 6 – 24-ig folyamatosan tart beiratkozást intézményünk azon szülők részére, akik azt elektronikus úton tudják megtenni. Azon szülők részére, akiknek az elektronikus beiratkozás nehézségbe ütközik, az iskola – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást.
 • 2020. április 27-ig az általános iskola a gyermek felvételéről írásban értesíti az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

 

Kedves Testvérek!
A koronavírus járvány miatt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia azt a határozott intézkedést hozta, hogy minden nyilvános liturgikus cselekményt (szentmise, szentségimádás, zsolozsma, stb.) megtiltott, csak zárt ajtók mögött tarthatunk szertartásokat, a nyilvánosság kizárásával. Ilyen formában, „zárt kapuk mögötti” istentisztelet lesz a plébániatemplomokban (Nagybátony, Kisterenye) a már megszokott időpontokban.
A rendelkezés értelmében azonban a templomokat nem zárjuk be! A mostani veszélyhelyzetben különösen nagy szükség van az imádságra! Templomaink az alábbi időpontokban nyitva lesznek az imádkozni vágyók, azt Istent keresők számára:
 • bányavárosi kápolna: szombat 16-17 óráig
 • maconkai templom: vasárnap 9-9.30 óráig
 • nagybátonyi plébániatemplom: csütörtök 17-17.30 óráig
 • kisterenyi plébániatemplom: csütörtök 16-16.30 óráig
Kérem a Testvéreket, imádkozzanak velünk és értünk, a járvány megszűnéséért, a betegek gyógyulásáért!
Loborik Attila
plébániaszervező diakónus

 

Értesítjük Önöket, hogy 2020. március 16-tól iskolánk órarendje Kecskés- Nagy Katalin távozása miatt módosult.  A tantárgyak tanításában az alábbi változásokra kerül sor:

 • Osztályfőnök a 7. osztályban: Molnárné Fösvény Melinda Mária
 • Hittan tanítása az 1- 4. osztályban: Csurilla Józsefné hitoktató
 • Hittan tanítása az 5. és 6-a osztályban: Loborik Attila
 • Hon- és népismeret az 5. osztályban: Nagyné Koszta Zsuzsanna
 • Történelem a 7. osztályban: Szabó Margit.
 • A táncoktatást a későbbiekben óraadó segítségével oldjuk meg.
 • Tanulószoba a szerdai napokon: Mátraházi Mária, Nagy Piroska

Az órarend már az új tantárgyfelosztás szerint jelenik meg az e-naplóban. Az e-napló óráit a fenntartó utasítására megtartott óraként dokumentáljuk.

Az órarend szerint indul majd el a távoktatás az e-napló és a google classroom alkalmazás együttes használatával 2020. március 19-től. A google classroom használatához feltétlenül szükséges a tanulók részéről gmail-es e-mail cím. A tanulók minél előbb vegyék fel a kapcsolatot ez ügyben az osztályfőnökükkel!

Az a tanuló, aki még eddig nem rendezte a korábbi hiányzásainak igazolását, feltétlenül juttassa el az igazolást az osztályfőnökhöz (ha lehet elektronikus formában).

Kérjük, iskolánk e-naplóját, honlapját, és a saját elektronikus levelezési rendszerüket folyamatosan kísérjék figyelemmel. A pedagógusok nem tartózkodnak az iskolában, de a felmerülő problémák megoldásában segítenek. Az iskolában minden nap 8-16 óra között vezetői ügyelet működik. Az intézménynek nyitva kell lennie, mert azok a tanulók, akik otthon bármiféle akadályba ütköznek a tanulmányi előrehaladásukban, jogosultak segítséget kérni előzetes egyeztetést követően.

Bátonyterenye, 2020. március 17.

Együttműködésüket köszönjük!

Iskolavezetés

 

A mai naptól kezdődően az eddigiektől eltérő formában folytatódik a tanulás. Ez a fajta rendszer több munkát, nagyobb odafigyelést igényel a tanulók részéről. A diákoknak egyedül, önállóan kell tanulniuk. Kérjük, hogy a szülő fokozottan kísérje figyelemmel, folyamatosan ellenőrizze gyermeke önálló tanulását, azt, hogy az adott ütemtervet tudják-e a gyermekek követni, tartani. Az otthoni tanulás komoly fegyelmet igényel. Mi pedagógusok segítünk abban, hogy egy tanulási ütemtervet, beosztást adunk, hogy az adott helyzetet valóban egy megváltozott munkaformának tekintsék a tanulók.

Minél előbb szeretnénk bekapcsolni a tanítás folyamatába a google classroom szolgáltatását. Ehhez azonban minden tanulónak gmail-es e-mail címre lesz szüksége. Kérjük, hogy gmail-es e-mail címét az osztályfőnök részére eljuttatni szíveskedjen.

Kérem, jelezzék – amennyiben lehetséges, még a mai nap során - ha van olyan tanuló, aki nem rendelkezik otthon olyan eszközzel (asztali számítógép vagy laptop vagy tablet vagy okostelefon és internetkapcsolat, hangszóró) amivel részt tud venni ebben az új oktatási formában.

Bármilyen problémájuk van, keressék a szaktanárt, az osztályfőnököt, segíteni fognak, amiben tudnak.

Felhívjuk a diákok figyelmét a következőkre:

 • Vigyázzanak az egészségükre. Ne menjenek bandázni, szórakozni, maradjanak otthon!
 • Egyenek sok zöldséget, gyümölcsöt!
 • Szedjenek C és D vitamint!
 • Tartózkodjanak minél többet a természetben!
 • Segítsék szüleiket, nagyszüleiket!
 • Viselkedjenek úgy, ahogy elvárható egy nagyobb diáktól!
 • Naponta többször nézzék meg az iskola honlapját annak érdekében, hogy tudjanak a friss információkról!

Bátonyterenye, 2020. március 16.

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az iskola a járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel az 1102/2020. kormányhatározat elrendelésének megfelelően távoktatással fog működni. 2020. március 16-tól az iskola nem látogatható. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az iskola nem bezár, hanem az oktatási rendszer változik meg, melynek részleteiről rövidesen részletesebb tájékoztatást kapnak. Az intézményben nem biztosított az egyéb, nem iskolai szervezésű foglalkozás, így nem tartható zeneiskola és edzés sem.
Tankönyvek, iskolai felszerelések hazavitele
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy hétfőn 10:00-16:00-ig jöhetnek az iskolában található, padokban maradt felszerelésért. Kérjük, hogy egyénileg jöjjenek a felszerelésért. Természetesen a testvérek felszerelését egyszerre is el lehet vinni. Az iskola épületébe senki nem jöhet be, a portán vehetők át a tanszerek.
Kapcsolattartás
Kérünk minden szülőt, hogy az intézményben nyilvántartott e-mail címét figyelni szíveskedjen. Az osztályfőnökök a hétfői napon felveszik Önökkel a kapcsolatot. Amennyiben hétfőn nem kap e-mailt, kérjük, hogy telefonon értesítse gyermeke osztályfőnökét. A szaktanárokkal történő kapcsolattartás formáiról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
Kérjük türelmüket és megértésüket!
Bátonyterenye, 2020. március 15.
                                                                                        Nagy Piroska
                                                                                          igazgató

Orbán Viktor rendkívüli bejelentése a koronavírussal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

A koronavírus elleni védekezés keretében tíz akciócsoportot állítottunk fel és hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány Facebook-oldalán péntek este közzétett videójában.

forrás: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-viktor-rendkivuli-bejelentese-koronavirussal-kapcsolatos-kormanyzati-intezkedesekrol

 
 • DSCF6715 (Medium).JPG
 • DSCF6716 (Medium).JPG
 • DSCF6718 (Medium).JPG
 • DSCF6719 (Medium).JPG
 • DSCF6720 (Medium).JPG
 • DSCF6721 (Medium).JPG
 • DSCF6722 (Medium).JPG
 • DSCF6723 (Medium).JPG
 • DSCF6724 (Medium).JPG
 • DSCF6726 (Medium).JPG
 • DSCF6729 (Medium).JPG
© 2017 II.János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola

II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola | 3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 1 | Tel: 32/418-082 | E-mail: titkarsag.bterenye@ekif-vac.hu | OM: 201509 

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.