Hitre nevelés, a gyermekek keresztény szellemben történő nevelése

A gyermekek egy része itt szerzi első vallásos ismereteit, tapasztalatait. Életkori sajátosságaikból fakadóan fontos, hogy ne „elméletet” tanítsunk nekik. Az óvodában dolgozó felnőttek életének részévé kell válnia, hogy e kapcsolatok, benyomások révén öntudatlanul is kapcsolatba kerüljön a gyermek a hittel és Istennel.

A vallásos nevelés átszövi az óvodai életünk egészét. Ez megnyilvánul a köszönési módban, az étkezés előtti és utáni imádságban, a játékban, de legfőképpen a mindennapos lelki beszélgetések során.  A hitre nevelés folyamán naponta játékos formában ismerkednek a gyermekek Jézus Krisztus személyével, tanításával, cselekedeteivel. Szeretnénk elérni, hogy ezek a lelki beszélgetések segítsék elő az óvodánkba járó gyermekek lélekben való növekedését.

A mindennapos lelki beszélgetéseket a csoportos óvónők tartják a napirendbe beépítve. Közösen énekelünk, elmondjuk a reggeli imát, majd beszélgetni kezdünk. Az év folyamán feldolgozzuk a liturgikus év egyes eseményeit. Foglalkozunk erkölcsi témákkal, és ide tartoznak az aktuális ünnepek, megemlékezések is. Sok játékot, énekes játékot, dalt is beiktatunk a gyermekek életkori sajátosságaira és játékosságára építve. Mondunk kötött imákat, de célunk, hogy eljuttassuk a gyermeket a saját szavukkal való imádkozáshoz.

 • Játékos hittan foglalkozáson vesznek részt a gyermekek heti két alkalommal – melyet hitoktatónk és kántornőnk Boncza-Zsizsik Cecília vezet.
 • Zahar Béla atya havi rendszerességgel tart szent misét óvodánkban, melyen a szülők is részt vesznek. A tanévnyitó és tanévzáró szent miséket templomunkban szervezzük.

·         Rendszeresen biztosítjuk a feltételeket, megteremtjük a lehetőségeket a Képes Biblia és vallásos témájú könyvek nézegetésére, kezdeményezünk beszélgetéseket, a gyermekeket érintő, érdeklő témában.Fontos szerepet szánunk a bibliai történeteknek, amelyeket feldolgozunk a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve. Érdeklődésüktől, élményeiktől, a liturgikus évtől függően választunk történeteket.

·         A zenei nevelés anyaga mellett az egyházi ünnepekhez kapcsolódó óvodás életkornak megfelelő hangterjedelmű dalokkal is megismertetjük gyermekeinket. Hallgatunk  egyházi zenét, orgonamuzsikát.

·         Rajzaikban, alkotásaikban is megjelennek vallásos tartalmú témák.

·         Minden csoportszobában kialakítottunk egy lelki sarkot. Ezt a helyet vallásos tartalmú tárgyakkal rendeztük be (feszület, gyertya, Biblia, képek, könyvek…). Ebbe a sarokba bárki elvonulhat a nap folyamán, ha békére, nyugalomra vágyik. Gyermekeinket arra neveljük, hogy becsüljék meg, és megkülönböztetett figyelemmel kezeljék e tárgyakat.

Segítjük a katolikus vallás, hitélet elemeinek megjelenését a gyermekek játékában is.

A környezeti nevelés, a külső világ tevékeny megismertetése, megszerettetése, a teremtett világra való rácsodálkozás is szorosan összekapcsolódik a vallásos neveléssel. Az egész természet szépsége, rendje a Teremtő dicséretét zengi.

„Isten szól hozzád a virág illatában, a madárdalban, a csillagok millióiban. Hallod a hangját? Nem, csak tudod: a madárdal, vagy egy csodaszép virág, az égitestek fénye: üzenet számodra azok Alkotójától, Istentől.” olvashatjuk Isten gyermeke vagyok Imakönyvünkben.

Fontos nevelési feladatunk, hogy a gyermekek szeressék a környezetüket, vigyázzanak a tisztaságra, védjék a növényeket, gondozzák az élőlényeket. Az ember, a természet, a hagyomány, az ünnepek szoros kapcsolatban vannak. A nevelési év szerkezete az egyházi ünnepkörökhöz igazodva épül fel.

Az egyházi ünnepek, az ünneplés liturgikus jelentéssel bír. Ezáltal lelki ajándékokkal gazdagítjuk a gyermekeket. Az óvodai ünneplés összefügg az egyház liturgiájával - előkészíti vagy levezeti azt -. Ünnepeinket csoportszinten, óvodaszinten és intézményi szinten szervezzük.

Fontosnak tartjuk, hogy olyan légkörben nevelődjenek a gyermekek, amely érzelmi biztonságot nyújt. Azt szeretnénk, hogy ebben a szerető, elfogadó légkörben éljék meg az összetartozás élményét, és az iskolába lépés idején fogékonyak legyenek a hit továbbélésére.

Molnárné Jakab Mária

tagintézmény vezető

 • DSCF6715 (Medium).JPG
 • DSCF6716 (Medium).JPG
 • DSCF6718 (Medium).JPG
 • DSCF6719 (Medium).JPG
 • DSCF6720 (Medium).JPG
 • DSCF6721 (Medium).JPG
 • DSCF6722 (Medium).JPG
 • DSCF6723 (Medium).JPG
 • DSCF6724 (Medium).JPG
 • DSCF6726 (Medium).JPG
 • DSCF6729 (Medium).JPG
© 2017 II.János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola

II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola | 3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 1 | Tel: 32/418-082 | E-mail: titkarsag.bterenye@ekif-vac.hu | OM: 201509 

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.