Szent II. János Pál pápa élete

Szent II. János Pál pápa korunk egyik legjelentősebb karizmatikus vezetője. Kilenc évvel halála után, 2014. április 27-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján avatta őt szentté Ferenc pápa. Derűs optimizmusa, határozott jelleme, töretlen hite és mindenkit átölelő szeretete követendő példa mindannyiunk számára.

Életének néhány epizódját idézzük fel diákjaink alkotásaival. A képekhez tartozó írásokat Balázs Károly: „Ne féljetek nevetni! Történetek a szent pápáról, II. János Pálról” című könyvéből válogattuk.  Életrajzának rövid kivonatát a magyar kurír oldaláról vettük át.

Ne féljetek szentnek lenni!– mondta II. János Pál. – Ez az a szabadság, amellyel Krisztus minket megszabadított!... Engedjétek, hogy Krisztus magával ragadjon benneteket.

Túra a Magas-Tátrában.

Ne féljetek Isten szeretetétől, ne féljetek az ember gyengeségétől, sem pedig a nagyságától! Félni attól kell, ami nem Istentől jön, és a haladás álarca mögé rejtőzik.

A Magas-Tátrában Wojtyla érseket igazoltatta két határőr. A határőr tizedes kikerekedett szemmel vizsgálta Wojtyla személyigazolványát, aztán dühösen rárivallt: - Tudod-e, te szerencsétlen, kinek a papírjait fújtad meg? Most aztán le kell csuknunk téged!

Wojtyla próbálta megmagyarázni a helyzetet, de ekkor a másik határőr mordult rá: - Egy síelő bíboros? Hát teljesen hülyének nézel minket?
Amikor az őrszobán végre sikerült a dolgot tisztázni, a két határőr nem győzött bocsánatot kérni.

Karol értelmes és élénk, ugyanakkor fegyelmezett gyermek volt. Kiváló tanuló és jó sportoló.

Wojtyla bíboros érsekként sem hagyott fel a természetjárással.

Habemus papam! A Római Anyaszentegyház bíborosa Karol Wojtyla, aki a II. János Pál nevet választotta.- A tömegből meglepett, zavart hangok hallatszottak: - Az ki? Néger? Ázsiai? Egy lengyel nővér elsápadt, és meg kellett kapaszkodnia a mellette állóba. A férfi döbbenten kérdezte: - Mi van? Talán rossz hír?

- Nem, nem. Túl jó! - felelte a nővér, aki tudta, hogy az Anyaszentegyház nyert egy csodálatosan jó pápát, de Krakkó elveszített egy csodálatos érseket.

Szent Péter minden utóda címert és jelmondatot választ. A Vatikán heraldikusa hét tervet készített II. János Pál számára, aki mind a hetet elvetette, s úgy döntött, hogy megtartja krakkói érseki címerét, amelyben egy kereszt alatt egy nagy M betű (M mint Mária) díszeleg. Egyik püspök kijelentette: a lengyel pápa címere inkább lelki jelentéssel bír, címertani szempontból értékelhetetlen. A kritika így hangzott: „A szimpla nagybetű használata teljesen ellentétes a címertan szellemével és inkább üzleti reklámra vagy vállalati emblémára emlékeztet.” A pápa így reagált: -Igazuk van. – Aztán hozzátette: - De nekem is…

Jelmondatát Montforti Grignon Szent Alajostól kölcsönözte: Totus Tuus! Teljesen a Tiéd!

Pápaságának 27 éve alatt közel 100 országot keresett fel, és összesen mintegy másfél millió kilométert tett meg. Egyszer, amikor egy díszegyenruhába öltözött olasz repülőtiszti küldöttséget fogadott, vezetőjük a következő kijelentéssel lepte meg: - Őszentsége közülünk való!


- Hogyan? – csodálkozott el a pápa. – Hogy érti ezt?
- Mert őszentsége nem egészen egy év alatt száznégy órát töltött a levegőben.

Kétszer járt hazánkban.

A természetjárásban az ember sok örömet talál. Olyan örömök ezek, amelyekhez az ember fáradság és erőfeszítések árán jut el.

Napsütéses, pénteki nap volt 2005. április 8., II. János Pál temetésének napja. Azt mondják, nem tudni, hogyan s miként, de váratlanul két fehér galamb szállt le a koporsóra. Ott kis időre megpihentek, majd ugyanolyan hirtelen, ahogy jöttek, távoztak.

 

Szent II. János Pál pápa élete

Ferenc pápa 2014. április 27-én szentté avatta II. János Pál pápát. Liturgikus emléknapját október 22-ére vezették be a római naptárba.

Szent II. János Pál pápa Karol Józef Wojtyła néven született 1920. május 18-án Lengyelországban, a Krakkótól 50 kilométerre fekvő kisvárosban, Wadowicében.

Korán árvaságra jutott: édesanyja, Emilia Kaczorowska 1929-ben halt meg. Bátyját, Edmundot, aki orvos volt, 1932-ben, édesapját pedig 1941-ben veszítette el.

1938-ben beiratkozott a krakkói Jagelló Egyetemre, melyet Lengyelország náci megszállása alatt bezártak. Karol először egy kőfejtőben, majd a Solvay vegyi gyárban dolgozott. 1942-ben elkezdte tanulmányait az Adam Stefan Sapieha bíboros irányítása alatt álló, krakkói illegalitásban működő szemináriumban. Ebben az időben tagja volt egy szintén földalatti színháznak is.

1946. november 1-jén szentelte pappá Sapieha bíboros Krakkóban. Nem sokkal később Rómába küldték, ahol a francia domonkos szerzetes, Garrigou-Lagrange irányítása alatt tanult. A teológiai doktorátust 1948-ban szerezte meg. Disszertációját A hit értelmezése Keresztes Szent János szerint címmel írta. Tanulmányai időszakában a lengyel emigránsok lelkigondozásával töltötte a nyarakat Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában.

1948-ban visszatért Lengyelországba és különböző krakkói plébániákon, illetve egyetemi lelkészként szolgált. 1951-től folytatta filozófiai és teológiai tanulmányait, majd az erkölcsteológia és az etika professzora lett a krakkói szemináriumban és a lublini egyetem teológiai karán.

1958. július 4-én XII. Pius pápa krakkói segédpüspöknek nevezte ki. Püspökké szentelésére szeptember 28-án került sor a krakkói Wawel székesegyházban. Püspöki jelmondatát később pápaként is megtartotta: Totus Tuus (Egészen a Tiéd). 1964 januárjában VI. Pál pápa kinevezte Krakkó érsekévé, majd 1967. június 26-án bíborossá kreálta.

Karol Wojtyła részt vett a II. Vatikáni Zsinaton, és fontos szerepe volt a zsinat konstitúciói, köztük a Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúció megfogalmazásában.

I. János Pál halála után, 1978. október 16-án választották pápává. Elődei iránti tiszteletből a
II. János Pál nevet választotta. Október 22-én a Szent Péter téren mutatta be székfoglaló
szentmiséjét. Homíliájában hangzott el a híres „Ne féljetek!” felszólítás.

II. János Pál volt a 264. az egyházfők sorában, 455 év óta az első nem olasz pápa, az első szláv pápa. Közel 27 éves pontifikátusa az egyik leghosszabb a történelemben.

Az egyházat imádsággal és gondoskodással vezette, minden megjelenését a derű és a remény hatotta át. Péteri szolgálatát fáradhatatlan missziós lelkülettel végezte: 104 apostoli utazást tett Olaszországon kívül, Olaszországon belül pedig 146-ot. Róma püspökeként az Örök Város szinte összes plébániáját meglátogatta. Kétszer látogatott Magyarországra: 1991. augusztus 16. és 20. között, valamint 1996. szeptember 6–7-én.

Minden elődjénél több egyházi és állami vezetővel találkozott. A szerdai általános kihallgatásokon több mint 17 millió ember vett részt pápasága alatt. A 2000-ben tartott nagy jubileumi évben több mint 8 millió zarándok érkezett Rómába.

Pápasága alatt 14 enciklikát adott ki, emellett számos apostoli levelet, apostoli buzdítást és apostoli konstitúciót írt.

A lengyel pápa több száz boldoggá és szentté avatást ünnepelt, Lisieux-i Szent Terézt az egyház doktorává avatta. A boldogok közé emelte többek között Teréz anyát, a magyarok közül pedig Apor Vilmost és Batthyány-Strattmann Lászlót. Szentjeink közül ő kanonizálta Kingát és Hedviget.

A fiatalok iránti szeretete vezette, amikor meghirdette az ifjúsági világnapot. Pápasága során ennek kapcsán 19 alkalommal találkozott fiatalok millióival.

II. János Pál pápaságának meghatározó momentuma volt a más vallásokkal való párbeszéd. A világvallások vezetői több alkalommal találkoztak Assisiben, hogy együtt imádkozzanak a világ békéjéért.

Felkészültségével, mély emberismeretével, imádságával hozzájárult a közép-kelet-európai társadalmi változásokhoz, a kommunista rendszer összeomlásához.

II. János Pál pápa vezette át az egyházat a harmadik évezredbe.

2005. április 2-án, az általa liturgikus nappá tett Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliáján halt meg. Azokban a napokban zarándokok millió érkeztek Rómába. Temetésére április 8-án került sor.

Utóda, XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén avatta boldoggá, és ünnepét október 22. napjára jelölte ki.

2013 júliusában Ferenc pápa aláírta a szentté avatáshoz szükséges dokumentumot, majd 2014. április 27-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján XXIII. János pápával együtt szentté avatta II. János Pál pápát.

 
 • DSCF6715 (Medium).JPG
 • DSCF6716 (Medium).JPG
 • DSCF6718 (Medium).JPG
 • DSCF6719 (Medium).JPG
 • DSCF6720 (Medium).JPG
 • DSCF6721 (Medium).JPG
 • DSCF6722 (Medium).JPG
 • DSCF6723 (Medium).JPG
 • DSCF6724 (Medium).JPG
 • DSCF6726 (Medium).JPG
 • DSCF6729 (Medium).JPG
© 2017 II.János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola

II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola | 3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 1 | Tel: 32/418-082 | E-mail: titkarsag.bterenye@ekif-vac.hu | OM: 201509 

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.