TIOP

A kiemelt projekt megvalósításának kezdete 2013. január 1.; fizikai befejezése 2015. január 31.

A projekt rövid leírása

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll. A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlen a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztése, és ehhez az oktatás minőségének javítása. A köznevelési intézmények informatikai eszközellátottsága a korábbi nagymértékű fejlesztések ellenére nem éri el a folyamatosan növekvő felhasználási igényeket. A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében ezért elengedhetetlen az oktatás modern eszközrendszerének és alkalmazásoknak használat-orientált megjelenése.

Alapvető cél a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák fejlesztése és az ismeretek átadása érdekében – a köznevelés minden szintjén – a szükséges infokommunikációs (IKT) infrastrukturális feltételek megteremtése, figyelembe véve a köznevelési intézmények eddigi tapasztalatait és igényeit, illetve a sajátos nevelési igényű és nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók integrációját célzó erőfeszítéseket is.

A TIOP-1.1.1-12/1 kiemelt projektként avatkozik be a fenti célok elérése érdekében, az alábbi részcélokra koncentrálva:

 • A köznevelési intézményekben álljon rendelkezésre
  • az IKT-készségek elsajátításához szükséges, egyenlő hozzáférést biztosítóinfrastruktúra,
  • a pedagógiai munkát támogató informatikai és digitális eszközrendszer,
  • olyan informatikai infrastruktúra, amely lehetővé teszi a tanulói előremenetelt, a teljesítményt mérő és tehetségeket nyomon követhetővé tévő eszközrendszer hatékony alkalmazását,
  • a közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, tartalomszolgáltatást támogató infrastruktúra.
 • Csökkenjen a digitális leszakadás mértéke, különös tekintettel
  • a sajátos nevelési igényű, és
  • a hátrányos helyzetű tanulókra.

·         A pedagógusok körében váljon általánossá az IKT eszközök és módszerek alapszintű ismerete, használata, és a közreműködésükkel terjedjen el az iskolákban az elektronikus adminisztráció.


A projekt célcsoportjai

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 7.§ (1) alapján

·         Az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő általános iskolai,

·         gimnáziumi,

·         szakközépiskolai,

·         szakiskolai,

·         gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmény, valamint a

·         kollégium, többcélú intézményként.

A fentiekben felsorolt feladatokra a megítélt támogatás összege: 9.395.600.000 Ft

 • DSCF6715 (Medium).JPG
 • DSCF6716 (Medium).JPG
 • DSCF6718 (Medium).JPG
 • DSCF6719 (Medium).JPG
 • DSCF6720 (Medium).JPG
 • DSCF6721 (Medium).JPG
 • DSCF6722 (Medium).JPG
 • DSCF6723 (Medium).JPG
 • DSCF6724 (Medium).JPG
 • DSCF6726 (Medium).JPG
 • DSCF6729 (Medium).JPG
© 2017 II.János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola

II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola | 3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 1 | Tel: 32/418-082 | E-mail: titkarsag.bterenye@ekif-vac.hu | OM: 201509 

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.